Kulüpten Haberler

İSTANBULSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL

Sevgili İstanbulsporlular,

Derneğimiz 2017 Olağan Genel Kurulu, Tüzüğümüz gereğince 24 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 18.00’da İELEV Cağaloğlu Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde, Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı, 3 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.30’da, İELEV Cağaloğlu Konferans Salonu’nda çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile gerçekleştirilecektir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
  3. 2016 Mali ve Faaliyet Raporlarının okunması ve ilgili raporlar hakkındaki görüşler
  4. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve rapor hakkındaki görüşler
  5. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın İbra Edilmesi
  6. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Divan Kurulu seçimi
  7. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi
  8. Dernek ikametgah adres değişikliğinin görüşülmesi
  9. Dilekler ve Kapanış

 

Sayın üyelerimize önemle duyurulur.

Sevgi ve Saygılarımızla,

S.Can Derin
İstanbulspor Kulübü Derneği Başkanı